Kallelse till Årsmöte

Årsmöte för Skoghalls Sportfiskeklubb

Den 24/2 kl 18:00

Gjuteriet Karlstad sal 234

Du som medlem kallas till årsmöte. Efter förhandlingarna bjuds på fika med tilltugg.

Några viktiga ärenden som behandlas är:

  • Val av ordförande
  • Val av styrelseledamot
  • Val av revisorer
  • Valberedare
  • Verksamhetsberättelser
  • Budget
  • Inkomna motioner

Fullständig dagordning kommer att finnas tillgängligt på mötet

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 25/1

Kommentera