Kallelse till årsmöte för Skoghalls SFK

Årsmöte för Skoghalls Sportfiskeklubb

Gjuteriet Karlstad den 19/2 kl 18:00

Sal 234

Sedvanliga årsmötets handlingar

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 20/1