Årsfest och medlemsmöte

Inbjudan till Skoghalls sportfiskeklubbs årsfest

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på fest

När: Lördagen den 12/5 kl. 17:00

Var: Skoghalls båtsällskaps klubblokal på mörudden

Anmälan till Kjell-Åke Djupfeldt 070-538 73 45 senast den 6/5

Vi har även ett medlemsmöte i samband med festen och på dagordningen står punkten stadgeändring som beslutades på årsmötet.

Vi tänker oss att medlemsmötet börjar kl. 1700 och de som bara vill vara med på mötet och inte på festen behöver inte föranmäla till Djupfeldt.  Klubben bjuder på mat och lätt dryck, önskas starkare vara så får medlemen ta med eget.

Det blir tipspromenad, lotteri och lekar.

Kommentera