Årsfest

Välkomna alla medlemmar på årsfest!

Plats: möruddens festlokal

När : lördag den 27/4 kl 17

Klubben bjuder på mat och dricka, starkare alternativ tas med själv. Anmälan om deltagande till Djupfeldt senast den 25/4 på telefon  070 5387345

Vill också passa på att påminna om medlemsavgiften som i år är 200kr och ska vara betald senast den sista april.