Medlemsavgiften

Här kommer en påminnelse om att medlemsavgiften skall vara betald senast 30e April. Ange namn i samband med betalning.

200 kr till Plusgiro 629694-1.