Regler

 Lokala Regler

Som alla vet så är Karp, Sutare och Ruda förbjudna att avliva i Nedre Klarälvens FVO vilket betyder att alla fiskar av dessa arter måste sättas tillbaka. Denna regel gäller på alla klubbens tävlingar som ligger inom FVO. (gäller ALLA tävlingar som hålls inom FVO).  Undantaget är tävlingar i Internationellt Mete där fisken förvaras i keepnet, vägs och sedan sätts tillbaka.

Sommarmete

Som bete gäller Mask, Maggot och Majs om inget annat meddelas. Tävlingstiden för klubbens serietävlingar är 3 timmar (18-21)

Fredningstider

Fiske efter ASP är förbjudet under tiden fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 maj i ALLA till Vänern, Mälaren och Hjälmaren tillrinnande vattendrag. Detta för att skydda de ovanliga asparna under lektiden och självklart kan vi då inte längre registrera som storfiskar aspar från dessa åar om de är fångade under april-maj. Under annan årstid går dock bra och även de aspar som t.ex tas under laxtrollingen på Vänern är välkomna.

Vid vinterfiske (pimpel) gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbtävlingar i SFK

Tävlingstiden för klubbens serietävlingar vinter är 4 timmar.

Ugångstid är 30 min ut före start och 45 min in till invägning efter tävlingens slut enligt klubbens interna regler från 1988. Tävlande som är 65 år får om så önskas extra 15 minuter på in och utgångstiden enligt årsmötesbeslut 2005.

Vid KM gäller 30 ut och 60 minuter in för alla enligt reglerna från 1988. Vid KM tävlar alla i en klass.

Isdubbar ska medföras och bäras synliga runt halsen.

Eggskydd skall vara påsatt vid ut och ingång, men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen före start signal. Isborren måste borras fast i isen men inte igenom,  fram till startsignalen går. Därefter ska borren vara nerborrad i isen mellan varje hål som görs.

Avståndet mellan de fiskande får ej vara mindre än fem meter.

Fångad fisk ska avlivas omedelbart efter upptagandet.

Fisket ska avbrytas vid slutsignal, fisk som krokats vid slutsignal får räknas.

Endast abborre godkänns. Överlåtelse av fångad fisk mellan de tävlande är förbjudet.

Fångad fisk får ej förvaras i vatten och ska vägas in fri från snö och is.

Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst.